Technische informatie

Technische informatie

De fietsen

Tugar by Bike gebruikt mountainbikes met een aluminium frame M of L, wiel 29”, hydraulische schijf remmen, voorvering van 100mm, 3×9 versnellingssysteem en banden voor zowel verharde als onverharde wegen. Het zijn comfortabele en robuuste fietsen die goed zijn afgesteld op de door ons gekozen trajecten.

De trajecten

Portugal beschikt over duizenden kilometers aan secundaire en onverharde wegen met uitstekende fiets condities. De uitdaging zit hem in het uitstippelen van trajecten die op verschillende aspecten interessant zijn. Ieder traject heeft een motief, een verhaal of een thema. Bij het uitstippelen van de trajecten hebben we de volgende criteria gehanteerd:

Dat ze technisch toegankelijk zijn voor diegene die niet gewend is om off road te fietsen.

Dat de afstanden niet te extreem lang of inspannend zijn zodat men kan genieten van de omgeving tijdens de fietstocht en van de locaties waar de accommodaties zich bevinden.

Dat het traject interessant is zowel qua uitzicht als qua lokale cultuur en dat het momenten van rust en contemplatie promoot terwijl we op plekken komen die voor de ‘gewone’ toerist verborgen blijven.

Dat we zoveel mogelijk drukke wegen vermijden.

Dat daar waar mogelijk er alternatieve opties bestaan met verschillende moeilijkheidsniveaus met betrekking tot het wegdek, de afstand en de hoogteverschillen.

Dat we zoveel mogelijk de transfers van en naar de accommodatie vermijden.

De moeilijkheidsniveaus
We gebruiken een classificatie van 1 tot 5 te weten:
1/5: makkelijk
2/5: gematigd
3/5: gemiddeld
4/5: zwaar
5/5: zeer zwaar

Deze classificatie is gericht op deelnemers die gewend zijn te fietsen en regelmatig relatief lange afstanden fietsen.

De accommodaties

Tugar werkt samen met verschillende accommodaties die als base camp functioneren voor zowel de fietstochten als voor de overige activiteiten die Tugar uitvoert.

Bij de standaard fietstochten maken we gebruik van zorgvuldig uitgekozen accommodaties die voldoen aan het comfort en de kwaliteit die we essentieel achten voor dit soort tochten.

Omdat Tugar de deelnemers graag meeneemt naar plekken die toeristisch gezien minder bekend zijn, is de variatie in het aanbod van accommodaties soms beperkt. Zo kan het voorkomen dat er op sommige plekken gekozen moet worden voor accommodaties waarbij men een kamer moet delen of waar de groep verdeeld wordt over verschillende accommodaties. Dit wordt altijd van te voren besproken en Tugar zorgt ervoor dat de accommodaties voldoen aan een goede basis kwaliteit en dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de deelnemers.